Εργασίες

Ο άνθρωπος διακρίνεται για τη φιλομάθειά του και τη φιλοπερίεργη φύση του. Επιθυμεί να γνωρίσει τον άμεσο κι έμμεσο φυσικό και κοινωνικό του χώρο. Όταν η τάση αυτή γίνεται σε μία παροδική και περιοδική βάση κι ενέχει την προσδοκία της ανάπαυλας και της ανανέωσης, ψυχοσωματικά και πνευματικά, οδηγεί στην επιλογή και στη συμπεριφορά του τουρισμού. Για πολλές χώρες, όπως και για την Ελλάδα, ο τουρισμός γίνεται τελικά σημαντικό κι αναπόσπαστο τμήμα της οικονομικής, πολιτισμικής και κοινωνικής ζωής. Απαιτεί όμως μέριμνα, γιατί για τους αποδέκτες του τουρισμού, κυρίως, οι προεκτάσεις μπορεί να είναι διττές.

 

  • Θετικά Στοιχεία του Τουρισμού

1.Για τους ανθρώπους που δίνουν στον τουρισμό περισσότερο το περιεχόμενο του περιηγητισμού είναι μία πολύτιμη μορφή γνώσης, γιατί στηρίζεται στην άμεση προσωπική εμπειρία, στην παραστατική εικόνα, στο βίωμα κι είναι συνειδητή επιλογή, άρα μία διαδικασία μάθησης που συνδυάζει τη λογική και τη συναισθηματική προσέγγιση.

2. Περιορίζει την ατομικότητά του, γιατί απομακρύνεται από το μικρόκοσμο του δικού του τοπικού κι εθνικού χώρου κι αποκτά μία διευρυμένη αντίληψη της χώρας και του κόσμου γενικότερα.

3. Έρχεται σε επαφή με άτομα και λαούς, κατακτά κάθε είδους γνώση κι εισέρχεται στη διαδικασία της ανταλλαγής εμπειριών, γεγονός που σφυρηλατεί μία συλλογική συνείδηση.

4. Ψυχική γαλήνη κι ανανέωση δυναμισμού (σωματικού ή ψυχικού). Είναι μία διαφυγή από την επανάληψη και τη μονοτονία, που οδηγεί στο αίσθημα ψυχικής ευφορίας.

5.Σε επίπεδο κοινωνίας, η μακροπρόθεσμη προσέγγιση του ευεργετικού ρόλου του τουρισμού θα την οδηγήσει στο να υπάρξει ένας συλλογικός σχεδιασμός και σημαντικά έργα υποδομής. Άρα, γίνεται κίνητρο εξέλιξης και μέσο για την άνοδο βιοτικού επιπέδου.

6.Προβάλλονται τα θετικά στοιχεία ενός τόπου, είτε σε επίπεδο φυσικής ομορφιάς, είτε ιστορίας και πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι διαμορφώνεται μία θετική εικόνα για τον συγκεκριμένο τόπο, που μπορεί γενικότερα να τον ευεργετήσει (σε εθνικό ή παγκόσμιο επίπεδο) για τις επιδιώξεις του.

7.Διαμορφώνονται θέσεις εργασίας και μπορεί να γίνει μέσο για την αντιμετώπιση της ανεργίας, ειδικότερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν εργασιακές επιλογές και να συμβάλει σε μία ισορροπημένη κατανομή του πληθυσμού, κυρίως στην περιφέρεια, αποτρέποντας την αστικοποίηση.

8.Ειδικότερα, όταν μία χώρα έχει τη δυνατότητα να προσελκύει τουρίστες κι εκτός των συνόρων της, αυτό σημαίνει εισροή συναλλάγματος κι ενίσχυση του εθνικού εισοδήματος.

 

  • Αρνητικά Στοιχεία του Τουρισμού

1. Υπάρχει κίνδυνος να αφαιρεθεί οποιαδήποτε διάσταση περιηγητισμού, να ταυτιστεί με ή να συρρικνωθεί στην έννοια των διακοπών και μόνο. Έτσι χάνει κάθε μορφή ηθικής και πνευματικής εξύψωσης. Αποκτά χαρακτήρα μαζικό και τυποποιημένο και τελικά οδηγούμαστε στην εμπορευματοποίησή του.

2. Η προσδοκία του εύκολου και γρήγορου κέρδους οδηγεί στην έλλειψη κάθε μέτρου προστασίας κι ασφάλειας εκείνων των στοιχείων που προβάλλει ο τόπος μέσω τουρισμού, με αποτέλεσμα την καταστροφή του φυσικού πλούτου, τον ευτελισμό ιστορικών μνημείων, την αισχροκέρδεια και την παρανομία.

3. Δεν προστατεύονται τα στοιχεία της εθνικής ταυτότητας . Κυριαρχεί η ξενομανία κι η υποτελής συμπεριφορά, προκειμένου να προσελκυστεί ο τουρίστας.

4. Δημιουργείται  εφησυχασμός κι αδράνεια ως προς την αξιοποίηση άλλων οικονομικών δυνατοτήτων μίας περιοχής (ναυτιλία, γεωργία,…), γιατί ο τουρισμός είναι ένα ευμετάβλητο οικονομικό δεδομένο.

 

  • Προϋποθέσεις

1. Νομοθεσία  για προβολή χώρων  διαφήμιση  προστασία ιστορικού και πολιτισμικού στοιχείου.

2.Μακροπρόθεσμη προοπτική κι οργάνωση.

3.Πρωτοβουλίες του ΕΟΤ - ανάδειξη κουλτούρας – προβολή της ελληνικής ψυχοσύνθεσης και διάθεσης.

«Στον Μικρό μου Επαναστάτη και στο Όνειρό Μας»

Δείτε Επίσης...

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Σύνολο2760362

Συνδεδεμένοι τώρα

4
Επισκέπτες

20 Ιουλίου 2024