Εργασίες

 • Τελεία: Το νόημα έχει ολοκληρωθεί

 • Άνω Τελεία:
 1. Υπάρχει νοηματική αυτοτέλεια στο συγκεκριμένο τμήμα του λόγου αλλά αυτή θα ολοκληρωθεί με όσα θα ακολουθήσουν (μέχρι την τελεία).
 2. Είναι μία μικρή παύση του λόγου που συμπληρώνει ή διασαφηνίζει το νόημα της προηγούμενης περιόδου.
 3. Μπορεί να συμβάλει στο χωρισμό μίας φράσης σε δύο μέρη (ίσως αντίθετα).
 4. Να γίνει μέσο παράθεσης ή απαρίθμησης στοιχείων.
 • Εισαγωγικά:
 1. Εντός αυτών καταγράφονται τα λόγια προσώπου που αναφέρονται κατά λέξη
 2. Ξεχωρίζουν λέξεις – φράσεις – ρητά που δεν ανήκουν μέσα στη συνηθισμένη γλώσσα.
 3. Με αυτά δηλώνονται ειδικοί όροι, επιστημονικοί όροι, τίτλοι έργων.
 4. Με τη μορφή του σχολίου μπορούν να δηλώνουν ειρωνεία, αμφισβήτηση – σχετικοποίηση νοήματος, έμφαση, μεταφορική χρήση λέξης.

 • Αποσιωπητικά:
 1. Δείχνουν πως αποσιωπούμε κάτι, πως η φράση κι ο λόγος είναι ανολοκλήρωτα.
 2. Με τη μορφή σχολίου μπορεί να σημαίνουν περιφρόνηση, δισταγμό, ειρωνεία, απειλή, ντροπή, συγκίνηση.

 • Διπλή Παύλα:
 1. Απομονώνει ένα μέρος της φράσης, το οποίο, όμως, δεν είναι τόσο επουσιώδες (ασήμαντο) ώστε να τεθεί σε παρένθεση.
 2. Εμφαντικά προβάλλεται αυτό το τμήμα της φράσης κι είναι αναγκαίο για τη νοηματική πληρότητα του λόγου.

 • Άνω και Κάτω Τελεία:
 1. Βρίσκονται μπροστά από τα λόγια που αναφέρονται κατά λέξη.
 2. Μπροστά από γνωμικό, παροιμία, ορολογία, ευθύς λόγος.
 3. Μπροστά από απαρίθμηση, ερμηνεία και συμπέρασμα.

 • Ερωτηματικό:
 1. Έκφραση απορίας.
 2. Σα σχόλιο μέσα σε παρένθεση μπορεί να σημαίνει ειρωνεία, αμφιβολία, αυτονόητο (ρητορική ερώτηση).

 • Θαυμαστικό:
 1. Δηλώνει θαυμασμό, έκπληξη, χαρά, φόβο.
 2. Ως σχόλιο μέσα σε παρένθεση σημαίνει: απορία, αμφιβολία, ειρωνεία, από/(επί) δοκιμασία.

 • Παρένθεση:
 1. Συμπληρώνει κι επεξηγεί απόψεις ή όρους με στοιχεία, τα οποία είναι δευτερευούσης σημασίας και θα μπορούσαν να παραλειφθούν.
 2. Δηλώνονται παραπομπές.

 • Παύλα: Στο διάλογο δείχνει την εναλλαγή των προσώπων.

 • Κόμμα:
 1. Διαχωρίζει όμοιους όρους (ασύνδετο).
 2. Παράθεση – επεξήγηση.
 3. Κλητική προσφώνηση.
 4. Δευτερεύουσες προτάσεις.
 5. Παρένθετες προτάσεις.

«Στον Μικρό μου Επαναστάτη και στο Όνειρό Μας»

Δείτε Επίσης...

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

Σύνολο2760347

Συνδεδεμένοι τώρα

1
Επισκέπτες

20 Ιουλίου 2024